Club Affiliations

Rajasthan
Jodhpur
   
  UMED CLUB
Old Public Park Road, Near.Gaushala Grounds, Jodhpur
Phone: 0291-2511010, 2619999, 2629999
  Details »
   
  THE UTAMBER CLUB
Rai Ka Bagh, Jodhpur
Phone: 0291-2510274, 3291116
  Details »
Jaisalmer
   
  JAISAL CLUB
Jethwal Road, Jaisalmer
Phone: 02992-254999, 255555
  Details »